Data verzamelen, beheersen en verwerken, de praktijk – Tinus Kanters, Living Lab Stratumseind

Data verzamelen, beheersen en verwerken, de praktijk – presentatie door Tinus Kanters, Projektmanager Living Lab Stratumseind, Gemeente Eindhoven en DITSS, tijdens Gigabit Society Event, 11 december 2018, De Oude Rechtbank, Eindhoven.

Het Living Lab Stratumseind verzamelt door middel van sensoren, open en gesloten (betaalde) databronnen allerlei gegevens. Dit gebeurd op de Privacy By Design principes. Hoe transporteer je (grote hoeveelheden…) data, hoe sla je dat op, hoe maak je ze bereikbaar en verwerkbaar. Een praktijkvoorbeeld van een data-verzamelplek.

Over Tinus Kanters

Ruime ervaring met complexe (event)projecten, teamplayer, leider. Crowdmanagementspecialist, mensenmens. Motto: Dichtbij, Durf, Doen.

Over DITSS
Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) is een onafhankelijk bestuurde, non-profit organisatie, die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie op het gebied van een veilige omgeving. Wij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en bijbehorende resultaatgerichte doe-aanpak.
Permanent innoveren is daarbij geen doel op zich voor stichting DITSS, echter een middel om in een dynamische omgeving proactief te kunnen inspelen op relevante bouw- en ontwikkelopgaven rondom veiligheid in de samenleving. DITSS is vooral krachtig in het bouwen van living labs, operationele proeftuinen en het neerzetten van praktijkgerichte innovatie-omgevingen.

Over Gemeente Eindhoven
De Gemeente Eindhoven is met haar ca. 221.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. Voor de doelstellingen van de organisatie verwijzen we naar het collegeprogramma 2018-2022 ‘Evenwicht & Energie’ (zie https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-05/Coalitie%20magazine_0.pdf).

De gemeentelijke organisatie bestaat vanaf 1 januari 2016 uit 15 sectoren en het Van Abbe museum aangestuurd door de directieraad. In de sectoren zijn de gemeentelijke taken georganiseerd op de gebieden van serviceverlening (aan bewoners, bedrijven e.a.), stadsontwikkeling, stadsbedrijven, bestuurlijke ondersteuning en interne dienstverlening.

Meer informatie over de Gemeente Eindhoven kunt u vinden op de website www.eindhoven.nl.

 Over Gigabit Society Event
Hoe ziet de stad eruit als die straks volledig is uitgerust met Internet of Things technologie?
Als straks iedereen in de stad een onuitputtelijke internet verbinding heeft?
Wat is de impact op de stad, als alles en iedereen straks kunnen communiceren met een snelheid van 1 Gigabit per seconde?

En wat betekent dat voor onze samenleving?
Concreet, in termen van wat een stad moet doen om een slimme infrastructuur aan te leggen.
Beleidsmatig, omdat er ook richting gegeven moet worden aan de ontwikkeling.

Beter beleid
Veel steden hebben minder ervaring met ‘slim licht’ dan met publieke verlichting, minder bekendheid met ‘smart mobility’ dan met automatische verkeersregelinstallaties. Niet iedere stad kan strategisch schakelen met innovatiehorizons om in het nu beslissingen te nemen over stappen richting Smart City vanuit een ambitie om straks een Smart Society te realiseren.

Slimmere infrastructuur
Werkend vanuit de talloze initiatieven die iedere stad kent, komt de beweging naar een slimme stad op gang. Het is dan ook logisch dat op een bepaald moment kosten en architectuur een bottleneck gaan worden en mensen zich afvragen waar de volgende investering het best gedaan kan worden. Moet er nog een camera bij op de lantaarnpaal? Moet er nog een geluidssensor geplaatst gaan worden, naast het microfoonarray dat er al hangt? Is het slimmer om met City Beacons te gaan werken? Een slimme stad maakt op een gegeven moment de omslag van losstaande initiatieven naar gezamenlijke oplossingen.

Programma Gigabit Society Event
In de ochtend wordt vooral ingegaan op beleidsmatige zaken, achtergronden bij keuzes, privacy, Open Data Principles en IoT charter.

  • s’Middags gaat het vooral over de keuze voor systeemarchitectuur, implementatie van de Starterskit, juridische vraagstukken en techniek.

Voor meer informatie over het programma, ga naar www.gigabitsociety.nl/programma. Voor direct registreren ga naar https://gigabitsocietyevent.nl/registratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.