Smart City StarterK!t

Er zijn veel manieren waarop de transitie naar Smart City zich kan voltrekken. In Toronto is een onderdeel van Alphabet (het moederbedrijf van Google) een heel district ‘slim’ aan het maken. In China trekken ze, in navolging van Zuid-Korea, nieuwe slimme steden volledig uit de grond. Op andere plekken ontbreekt het aan de daarvoor benodigde financiering, of leiderschap dat dezelfde snelheid wil realiseren.

Switch is een community platform voor transities, zoals die van traditionele naar slimme stadsverlichting. Ook voor de ontwikkeling waarin steden Internet of Things (IoT) toepassen om een slimme stad te worden.

In Eindhoven hebben we onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar gebundeld. In een Smart City StarterK!t. Wij delen onze ervaringen op Switch, zonder te claimen dat dit deze eerste versie de allesomvattende oplossing is. Wat we wel zeker weten, is dat het gezamenlijk doorontwikkelen van deze eerste versie veel steden kan helpen!

In deze Smart City StarterK!t, afgekort gewoon ‘StarterK!t’, vind je twee soorten hulpmiddelen die je kunnen helpen om te versnellen op de weg naar een Smart Society.

1 Beleidsinstrumenten
Om te beginnen bevat deze StarterK!t een aantal beleidsinstrumenten, zoals de Open Data Principes en de IoT Charter. Een set van basisafspraken die partijen binnen een gemeente kunnen helpen om te gaan met de vraag ‘Hoe doen we dit, deze transitie naar Smart Society?’.

2 Technologische instrumenten
De StarterK!t bevat ook een vertaling van deze basisafspraken naar technologie. Op Stratumseind, de grootste ‘stap-straat’ in Eindhoven, heeft 5 jaar lang het Living Lab Stratumseind 2.0 unieke prototypes laten zien rondom ‘safety & security’.

  • Sensoren die de fysieke inspanning op handhaving verminderen.
  • Videocamera’s waarmee mensen geteld kunnen worden, zodat bijv. op Koningsdag de massa bezoekers beter over de stad verspreid kunnen worden.
  • Software die probeert te analyseren of een gewelddadig conflict aan het ontstaan is, om daar sneller agenten heen te kunnen sturen.
  • De software die daarvoor werd ontwikkeld, is in 2017 overgezet op FIWARE: een open source standaard(ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie) waarop Smart City implementaties geïntegreerd kunnen worden.

    De voordelen van FIWARE zijn: open source (dus niet van één bedrijf: je vermijdt ‘vendor lock-in’), heeft al een bibliotheek van software modules (waarvan sommige gratis zijn) en werkt op basis van een gemeenschappelijke referentie-architectuur (dus je werkt met elkaar op termijn aan dezelfde oplossingen). Let op! FIWARE heeft ook nadelen.

    Nu gratis beschikbaar, download hier
    Voor wie: lokale overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen / studenten en andere samenwerkingsverbanden die bezig zijn met de transitie naar een Smart City in hun stad of gemeente.