Partners

De volgende organisaties zijn partner van het Gigabit Society Event


ditts partnersStichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) is een onafhankelijk bestuurde, non-profit organisatie, die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie op het gebied van een veilige omgeving. Wij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en bijbehorende resultaatgerichte doe-aanpak.
Permanent innoveren is daarbij geen doel op zich voor stichting DITSS, echter een middel om in een dynamische omgeving proactief te kunnen inspelen op relevante bouw- en ontwikkelopgaven rondom veiligheid in de samenleving. DITSS is vooral krachtig in het bouwen van living labs, operationele proeftuinen en het neerzetten van praktijkgerichte innovatie-omgevingen.
Voor meer info, ga naar de site.


brainport partnerBrainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in ons DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Door snel in te spelen op wereldwijde veranderingen en continue nieuwe verbindingen aan te gaan, creëren we kansen. Voor iedereen.
Voor meer info, ga naar de site.


partnersNLconnect verbindt de keten van bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen en exploiteren alsmede bedrijven die diensten leveren over deze hoogwaardige digitale infrastructuur. We bevorderen innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in deze sector en behartigen de gedeelde belangen bij stakeholders. We willen dat elke Nederlander en elk Nederlands bedrijf en organisatie de beschikking krijgt over toekomstvast breedband. Hierbij speelt glasvezel als drager een centrale rol.
Voor meer informatie, ga naar de site.


economie & ruimte partnerDe wereld verandert. De komende tijd zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. De huidige trends zullen iedere ondernemer, uit zowel de profit- als non-profitsector, raken. Het gaat om overleven, groeien en bewustzijn om vooruit te denken en doen.

Deelnemers van het platform “Economie & Ruimte” vormen een vooraanstaand zelfregulerend sectoroverstijgend netwerk voor ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doeners die door kennisuitwisseling en persoonlijke netwerkintroducties elkaar helpen nieuwe business te ontwikkelen. Zo voorkomen zij hun ‘Kodak’ moment. Een vals gevoel van veiligheid. Zoals Adyen met zijn digitale betalingsmogelijkheden traditionele banken uitdaagt in hun businessmodellen.


exporthubExportHub is an international B2B marketplace brand formed by a group of B2b & Internet marketing experts, who have spent their lifetime in pursuit of technology projects. People at ExportHub have prior internet marketing experience and are thorough with industry related knowledge.
Combining our strong B2B experience, technology expertise and profound knowledge of current industry trends, ExportHub offers innovative solutions to your business problems.
Unlike other B2B’s, ExportHub offers guaranteed result oriented services that differentiate us from the other B2B & Internet marketing industry. Over the last decade, ways to do business has changed multi-folds. To unleash your maximum business potential, we offer high-tech B2B and full-scale digital services.


Voor een exact overzicht van de sprekers, bekijk het programma.