Home

Hoe ziet de stad eruit als die straks volledig is uitgerust met Internet of Things technologie?
Als straks iedereen in de stad een onuitputtelijke internet verbinding heeft?
Wat is de impact op de stad, als alles en iedereen straks kan communiceren met een snelheid van 1 Gigabit per seconde?

En wat betekent dat voor onze samenleving?
Concreet, in termen van wat een stad moet doen om een slimme infrastructuur aan te leggen.
Beleidsmatig, omdat er ook richting gegeven moet worden aan de ontwikkeling.

Beter beleid
Veel steden hebben minder ervaring met ‘slim licht’ dan met publieke verlichting, minder bekendheid met ‘smart mobility’ dan met automatische verkeersregelinstallaties. Niet iedere stad kan strategisch schakelen met innovatiehorizons om in het nu beslissingen te nemen over stappen richting Smart City vanuit een ambitie om straks een Smart Society te realiseren.

In Brainport is de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen als sinds jaar en dag een gegeven. Dat heeft er dan ook toe geleid dat een aanzienlijk deel van digitale transformatie van de stad voorzien is van een strategische onderbouwing, goed beleid en werkende tools.

Deelname aan het Gigabit Society Event zorgt ervoor dat je beter zicht krijgt op hoe beter beleid gemaakt kan worden voor de digitale transformatie van een stad.

Sleutelwoorden: innovatiehorizons, roadmap, 4 tier model, living lab, architectuur

Slimmere infrastructuur
stadWerkend vanuit de talloze initiatieven die iedere stad kent, komt de beweging naar een slimme stad op gang. Het is dan ook logisch dat op een bepaald moment kosten en architectuur een bottleneck gaan worden en mensen zich afvragen waar de volgende investering het best gedaan kan worden. Moet er nog een camera bij op de lantaarnpaal? Moet er nog een geluidssensor geplaatst gaan worden, naast het microfoonarray dat er al hangt? Is het slimmer om met City Beacons te gaan werken? Een slimme stad maakt op een gegeven moment de omslag van losstaande initiatieven naar gezamenlijke oplossingen.

Het Living Lab Stratumseind 2.0, onderdeel van het Dutch Institute for Technology Safety & Security, heeft die beweging in de afgelopen 5 jaren gemaakt. Om vervolgens die oplossing gratis ter beschikking te stellen, zowel de daadwerkelijke architectuur en software als de beleidsmatige denkkaders.

Wil je weten hoe je technologisch slimmer een stap in de richting van de Gigabit Society kunt zetten? Wil je weten waarom in Eindhoven de overstap is gemaakt naar open source software die geen vendor lock-in met zich meebrengt? Leer dan meer over de Smart City StarterK!t.

Sleutelwoorden: vendor lock-in, open source, architectuur, FIWARE, 4 tier model, Smart City StarterK!t

Programma Gigabit Society Event

  • In de ochtend wordt vooral ingegaan op beleidsmatige zaken, achtergronden bij keuzes, privacy, Open Data Principles en IoT charter.
  • s’ Middags gaat het vooral over de keuze voor systeemarchitectuur, implementatie van de Starterskit, juridische vraagstukken en techniek.

Voor een exact overzicht van de sprekers, bekijk het programma.